Reciklaža

U sklopu jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom na području općine Vitez u gradskoj zoni posjedujemo 16 lokacija Eko otoka, dok ih je na području općine 53.

Reciklaža se vrši od 2016 godine.

Selektivno prikupljanje otpada „Zeleni otoci“- osnovni koncept

Zeleni otok je jasno označeno i lako dostupno mjesto na kojem građani mogu u namjenske posude odložiti odvojeno prikupljeni otpad koji svakodnevno nastaje u većim količinama kao što je papir, plastika, staklo. Otpad prikupljen u okviru zelenih otoka sortira se i razvrstava i otprema prema daljnjim sakupljačima sirovina.

Mjesta na kojima se nalaze zeleni otoci su locirani na prikladnim podlogama, nadstrešnicom, ogradom, s prikladno smještanim odgovarajućim posudama za otpad.