Priključak na vodovod i kanalizaciju

Priključak na vodovod i kanalizaciju

Fizičko ili pravno lice može ostvariti pravo na priključak na vodovod i kanalizaciju pod uvjetima utvrđenim propisima koji reguliraju oblast prostornog uređenja i građenja, kao i drugim propisima, a sve pod uvjetom da postoji dovoljan kapacitet i tehnički uvjeti za priključenje na komunalnu mrežu i da priključenje novih korisnika neće ugroziti postojeće korisnike. 

Podnositelj je obvezan JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez podnijeti pismeni zahtjev za priključenje na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu sa prilozima o dokazu vlasništva ili prava korištenja kao što su izvodi iz zemljišnih knjiga, rješenja o odobrenju gradnje, kupoprodajni ugovori ili ugovori o zakupu i slično.

Od momenta izvršenog priključka korisnik je dužan plaćati račune za utrošenu vodu i kanalizaciju sve do privremene ili trajne odjave.

Priključenje na vodovodnu i/ili kanalizacijsku mrežu vrši se na zahtjev, ako postoje tehničke mogućnosti za priključenje.

 

SLUŽBA INKASANATA

Voditelj: Marinko Smiljanić

Telefon: 063 392 384 | 030 711 573

Naši korisnici mogu dojaviti stanje očitanja na vodomjeru svaki mjesec od 25. do 30. u mjesecu za račune koji se ispostavljaju početkom narednog mjeseca. Na zahtjev potrošača inkasant je dužan da se legitimira.