Prijava kvara

Poštovani korisnici, molimo vas da nas pozovete. Naši timovi će se potruditi da u što kraćem roku dođu na lokaciju na kojoj ste prijavili kvar. Oštećenja i kvarove na javnoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, građani mogu prijaviti u bilo koje doba dana (24 sata dnevno) na kontakt broj: 063 321 811