Osnovni podaci

Informacija o poduzeću

 • Puni naziv: Društvo ograničene odgovornosti – Javno komunalno poduzeće “VITKOM” Vitez
 • Skraćeni naziv poduzeća: JKP “VITKOM” d.o.o. Vitez
 • Pravni status: Društvo sa ograničenom odgovornošću
 • ID broj: 4236112950000
 • PDV broj: 236112950000
 • Adresa: Vitez, Ul. Kralja Tvrtka bb.

Transakcijski računi kod banaka

 • ASA Banka: 1340011110007354
 • Raiffeisen bank: 161-070-000218-0051
 • Addiko bank: 306-041-000002-6382 | 338-250-220044-9021

Kontakt

 • tel: 030 711 572 | fax: 030 711 369
 • e-mail: info@vitkomvitez.ba

Radno vrijeme

 • Pon – Pet 7:00 – 15:30
 • Subota (Blagajna) 08:00 – 12:00

Organi upravljanja u poduzeću

 • Organi upravljanja u poduzeću su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava
 • Upravu poduzeća čini direktor: Jasna Babić
 • Članovi nadzornog odbora: Muhamed Rebihić – predsjednik , Vlatko Matić – član, Miroslav Jakić – član

Odbor za reviziju

 • Predsjednik: Mario Skočibušić
 • Članovi: Ajdin Čišić, Armin Ahmić