Odvojeno prikupljanje i zbrinjavanje otpada

JKP “VITKOM” d.o.o. Vitez obavlja djelatnost prikupljanja, transporta i deponiranja komunalnog otpada na području općine Vitez. Prikupljanje otpada se vrši po usvojenom rasporedu, a koji je rađen uzimajući u obzir prometnu infrastrukturu, urbanistička rješenja naselja, pokrivenost posudama za odlaganje otpada i suvremeno rješavanje problema upravljanja otpadom.

U gradu deponiranje otpada se vrši u 84 kontejnera čiji je volumen 1.1m³ i odvoz se vrši specijalnim kamionom. U gradu imamo 84 kontejnera od 1,1m3,ukupno kontejnera na području općine 215,kanti za otpad od 120l cca 4000. Pokrivamo 17 MZ na području općine.

Pored ovih redovnih aktivnosti, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, tijekom godine se organiziraju proljetne i jesenje akcije odvoza kabastog otpada.

Komunalni otpad obuhvata otpad koji potiče iz domaćinstava, trgovina, ugostiteljskih objekata, malih obrta, poslovnih zgrada i institucija (odgojne i obrazovne ustanove, dom zdravlja, administrativne zgrade, …), kao i otpad od održavanja parkova, čišćenja ulica itd.

Prikupljeni komunalni otpada se odlaže na Regionalnu deponiju „Mošćanica“ d.o.o. Zenica.