Održavanje javnih i zelenih površina

ZA ČIŠĆI, ZELENIJI I LJEPŠI VITEZ 

Radna jedinica radi na održavanju, ručnom metenju i čišćenju, javno-prometnih površina prema Ugovoru i nalogu Službe za komunalne poslove Općine Vitez. Ova usluga se obavlja po usvojenim programima od strane naručioca. 

Radna jedinica za održavanje javnih i zelenih površina zadužena je za održavanje i uređenje zelenih površina, formiranje travnjaka i cvjetnih gredica, održavanje travnjaka i cvjetnih gredica, ručno i strojno košenje travnjaka i drugih sličnih površina, uklanjanje rasutog materijala sa javnih površina.

Izvodimo vrtove, parkove i prostore oko javnih objekata uz nabavu i sadnju kvalitetnog biljnog materijala.