Javni pozivi

Pozivi za javnu nabavu JKP "Vitkom" d.o.o. Vitez

U ovoj sekciji možete pronaći sve aktualne javne pozive.

Obavještenje o nabavci:

264-7-1-32-3-9/21

Naručitelj:

JKP Vitkom

Datum objave:

21.12.2021

Rok za prijem ponude:

05.01.2022