Javna nabava

JKP “VITKOM” d.o.o. Vitez proces javne nabave vrši u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Poduzeće donosi godišnji Plan nabave u skladu sa definiranim ciljevima poslovanja, potrebama radnih jedinica i radnih procesa u poduzeću. 

Na ovoj stranici možete pronaći Plan nabave, sklopljene ugovore, kao i druge relevantne informacije o nabavkama u JKP “VITKOM” d.o.o. Vitez. 

Agencije za javne nabavke BiH

Sve upite možete slati na na email javna.nabava@vitkomvitez.ba