facebook-circle-line-white
063 324 811 | Dežurna služba 00-24
063 324 811 | Dežurna služba 00-24
Kontakt podaci

Edukativno-promotivna akcija djelatnika JKP Vitkom d.o.o.

objavljeno: 22.12.2022

Podijeli
Proteklog vikenda djelatnici JKP Vitkom d.o.o. Vitez na prostoru gradske tržnice održali su akciju edukativno promotivnog karaktera o selektiranju otpada na području naše općine.Cilj ove akcije je da se naši sugrađani upoznaju sa pravilnim selektiranjem I odvajanjem komunalnog otpada.Otpad nije smeće, već sirovina koju je potrebno selektivno prikupljati, obrađivati, reciklirati te vratiti u upotrebu. Time se smanjuje količina otpada te čuvaju priroda i okoliš. Međutim, da bi se uspostavio održiv kružni sustav gospodarenja otpadom potrebna je promjena svijesti i ponašanja građana naviklih na odlaganje svog otpada u jednu kantu. Upravo je to I bio cilj ove akcije da se probudi svijest građana na odvajanje otpada