Djelatnost i usluge

Osnovne i dodatne djelatnosti JKP "Vitkom"

Osnovna djelatnost poduzeća JKP “VITKOM” d.o.o. Vitez je sakupljanje, odvoz i odlaganje svih vrsta otpada, razvrstavanje i pripreme za reciklažu, održavanje javnih i zelenih površina, čišćenje i pranje javnih površina. Pored navedenog, tu su dodatne usluge čišćenje snijega i otklanjanje poledice sa ulica u gradu, održavanje i pročepljenje slivnika, crpljenje septičkih jama. U zimskom periodu zimska služba povremeno obavlja poslove Zimske Službe što podrazumijeva uklanjanje snijega s kolovoza, čišćenja trotoara u gradu i naseljima. Također, naše poduzeće nadležno je za upravljanje i održavanje gradskog groblja usvojenim od strane OV Vitez, kao i tehničke obaveze koje moramo ispuniti da bi priredili dostojanstven ispraćaj našim voljenim.

Cjenik naših usluga

U nastavku možete vidjeti cjenike naših usluga. Za detaljnije informacije molimo da nam se obratite. Naše stručno osoblje rado će Vam pomoći da dođete do svih podataka koji su vam potrebni vezano uz plaćanje.