Čišćenje i pranje javnih površina

Pored usluga prikupljanja i zbrinjavanja otpada, JKP “VITKOM” d.o.o. Vitez vrši i usluge pometanja i pranja javnih površina. Navedena usluga obavlja se na temelju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama glede povjeravanja poslova čišćenja i održavanja javnih površina sklopljenog sa općinom Vitez.

Čišćenje i pranje javnih površina, odvoz svih vrsta prikupljenog otpada i održavanje čistoće se izvode kontinuirano tokom cijele godine, u svim vremenskim uslovima.

Redovno održavanje čistoće grada se odvija zavisno od vremenskih prilika i promjena koje donose godišnja doba. Održavanje javnih svečanosti i manifestacija postavlja dodatne obaveze pred naše poduzeće.

Jesenji program obuhvaća intenzivno čišćenje lišća sa ulica, parkova, trotoara i drugih javnih površina. Redovnim čišćenjem opalog lišća se sprečava njegovo nakupljanje i moguća začepljenja u cijevima za odvod otpadnih voda.

Zimski program je zasnovan na redovnim aktivnostima u okviru zimske službe. Sastoji se od uklanjanja snijega i leda sa javnih površina, posipanja soli i abrazivnih materijala i drugih aktivnosti u zimskom periodu.

Pometanje i čišćenje javnih površina vrši se temeljem godišnjih planova održavanja čistoće koje donosi JKP “VITKOM” d.o.o., a usvaja ih općina Vitez. Čišćenja se vrše ručno, te pomoću strojeva za pometanje i čišćenje javnih površina.