Analiza vode

Provjera zdravstvene ispravnosti vode za piće od strane Zavoda za javno zdravstvo Travnik vrši se na 336 uzoraka godišnje – 14 uzoraka mjesečno mikrobiološka ispitivanja, 336 uzorka ispitivanja rezidualnog klora u vodi i 144 uzorka godišnje – 6 uzoraka mjesečno fizikalno-kemijskih ispitivanja.

Uzorci se uzimaju tako da su reprezentativni za kvalitet vode koja se upotrebljava tokom cijele godine, a mjesta uzorkovanja pitke vode kao i vrijeme uzorkovanja određuje Izvršilac usluge, te nakon izvršenog uzorkovanja dostavlja poduzeću Izvještaj o ispitivanju vode za piće.