facebook-circle-line-white
063 324 811 | Dežurna služba 00-24
Kontakt podaci

Centar za korisnike

Novosti & Informacije

Javne nabave

Obavještenje o nabavci:

264-7-1-32-3-9/21

Naručitelj:

JKP Vitkom

Datum objave:

21.12.2021

Rok za prijem ponude:

05.01.2022

Djelatnosti i usluge

Često postavljena pitanja

Informirajte se više pročitavši odgovore na upućena nam najčešća pitanja vezana uz vodne usluge na području općine Vitez.

Varijabilni dio usluge javne vodoopskrbe , naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda obračunavaju se na ukupnu količinu vode koja je isporučena, registrirana i očitana na glavnom vodomjeru. Korisnik je dužan podmiriti trošak isporučene vode i naknade u količini koja je utvrđena na glavnom vodomjeru, kako za količinu vode koju je potrošio tako i na količinu vode koja je istekla zbog kvara na dijelu instalacije koju mora o svojem trošku održavati

Za promjenu naziva korisnika vodne usluge potrebno nam je uputiti pisani zahtjev i dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljiva promjena (vlasnički list, kupoprodajni ili darovni ugovor, ugovor o nasljeđivanju ili pravomoćno rješenje o nasljeđivanje, ugovor o najmu.

Ukoliko postoji sumnja u neispravnost vodomjera, kao korisnik usluge možete pisanim putem zatražiti ispitivanje ispravnosti vodomjera. Za to je potrebno uputiti nam kao isporučitelju vodne usluge pisani zahtjev. Troškove ispitivanja snosit će podnositelj zahtjeva ako se ispitivanjem utvrdi da je vodomjer ispravan.

 

Gradska tržnica Vitez

Sve informacije u vezi zakupa prostora možete dobiti u službi za pravne i opće poslove, putem telefona na broj 030 711 572.